Datum Únor - 7 - 2012

Provozní řád tenisové haly MRÁZOVKA 1.Provozní hodiny v hale jsou denně od 7.00 do 23.00 hodin.      Za včasné otevření, provozování, úklid a uzavření haly odpovídá správce. 2.Správce nepřipustí hru hráču, kteří nemají vhodnou sportovní obuv a mohou            zpusobit poškození povrchu dvorce. 3. Hráči jsou povinni po ukončení hry upravit a uklidit hrací plochu dle návodu       umístěného v hale a  to v rámci zakoupené hrací hodiny.     V případě potřeby jsou hráči povinni kurt před hrací hodinou navlhčit pomocí       hadice nacházející se v rohu haly.   4. Hráči jsou povinni se v přetlakové hale chovat ohleduplně a opatrně     zacházet se sportovním náčiním,  [ Read More ]

Datum Únor - 7 - 2012

PROVOZNÍ   ŘÁD  SPORTOVNÍHO  AREÁLU MRÁZOVKA 1. Provozní doba areálu     a)  areál je otevřen celoročně     b)  jednotlivá sportoviště jsou přístupná po celý den od 7. do 22.hodin     c)  občerstvení je otevřeno denně od 15. do 22.hodin nebo dle domluvy          i v kterýkoliv jiný čas 2. Jednotlivá sportoviště a zázemí mohou využívat     a) členové TJ SIS, kteří mají zaplacen příslušný oddílový příspěvek     b) smluvní partneři, s nimiž byla uzavřena smlouva o časovém nájmu     c) veřejnost po předchozí rezervaci či osobní domluvě se správcem 3. Provoz na jednotlivých sportovištích     a) řídí se časovým rozvrhem zaneseným v rezervačním systému  [ Read More ]